سرور مجازی ابری ترکیه

باکیفیت وپرسرعت ترین سروهای کشور ترکیه

پلن برنزی-[TR]

393,770 تومان
ماهانه

سی پی یو 1هسته ای

1گیگ رم

فضا ۱۵ گیگ NVMe

لوکیشن ترکیه، ازمیر

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل لینوکس

پلن نقره ای-[TR]

472,791 تومان
ماهانه

سی پی یو 2هسته ای

2گیگ رم

فضا 30گیگ NVMe

لوکیشن ترکیه، ازمیر

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل لینوکس

پلن روتنیوم-[TR]

624,759 تومان
ماهانه

سی پی یو 2هسته ای

4گیگ رم

۵۰گیگ حجم SSD NVME

لوکیشن ترکیه، ازمیر

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل ویندوز ,لینوکس

پلن ایریدیوم-[TR]

911,811 تومان
ماهانه

سی پی یو 4هسته ای

6گیگ رم

6۰گیگ حجم SSD NVME

لوکیشن ترکیه، ازمیر

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل ویندوز ,لینوکس

پلن پالادیوم-[TR]

1,011,434 تومان
ماهانه

سی پی یو 4هسته ای

8گیگ رم

8۰گیگ حجم SSD NVME

لوکیشن ترکیه، ازمیر

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل ویندوز ,لینوکس

پلن اوسمیوم-[TR]

1,654,768 تومان
ماهانه

سی پی یو 6هسته ای

10گیگ رم

90گیگ حجم SSD NVME

لوکیشن ترکیه، ازمیر

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل ویندوز ,لینوکس

پلن آروم-[TR]

2,110,673 تومان
ماهانه

سی پی یو 8هسته ای

12گیگ رم

140گیگ حجم SSD NVME

لوکیشن ترکیه، ازمیر

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل ویندوز ,لینوکس

پلن پلاتین-[TR]

2,701,661 تومان
ماهانه

سی پی یو 10هسته ای

14گیگ رم

160گیگ حجم SSD NVME

لوکیشنترکیه، ازمیر

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل ویندوز ,لینوکس

پلن رودیوم-[TR]

3,292,650 تومان
ماهانه

سی پی یو 16هسته ای

16گیگ رم

200گیگ حجم SSD NVME

لوکیشن ترکیه، ازمیر

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل ویندوز ,لینوکس

پلن میتریل-[TR]

5,234,469 تومان
ماهانه

سی پی یو 20هسته ای

24گیگ رم

300گیگ حجم SSD NVME

لوکیشن ترکیه، ازمیر

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل ویندوز ,لینوکس

پلن آدامانتیوم-[TR]

6,754,153 تومان
ماهانه

سی پی یو 24هسته ای

34گیگ رم

400گیگ حجم SSD NVME

لوکیشن ترکیه، ازمیر

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل ویندوز ,لینوکس

پلن ابسیدین-[TR]

9,962,376 تومان
ماهانه

سی پی یو 32هسته ای

64گیگ رم

500گیگ حجم SSD NVME

لوکیشن ترکیه، ازمیر

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل ویندوز ,لینوکس