سرور مجازی ابری آمریکا

باکیفیت وپرسرعت ترین سروهای کشور آمریکا

پلن برنزی -[US]

424,800 تومان
ماهانه

سی پی یو 1هسته ای

1گیگ رم

فضا ۱۵ گیگ NVMe

لوکیشن آمریکا، نیویورک

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل لینوکس

پلن نقره ای-[US]

504,000 تومان
ماهانه

سی پی یو 2هسته ای

2گیگ رم

فضا 30گیگ NVMe

لوکیشن آمریکا، نیویورک

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل لینوکس

پلن روتنیوم -[US]

734,400 تومان
ماهانه

سی پی یو 2هسته ای

4گیگ رم

۵۰گیگ حجم SSD NVME

لوکیشن آمریکا، نیویورک

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل ویندوز ,لینوکس

پلن ایریدیوم-[US]

1,377,130 تومان
ماهانه

سی پی یو 4هسته ای

6گیگ رم

6۰گیگ حجم SSD NVME

لوکیشن آمریکا، نیویورک

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل ویندوز ,لینوکس

پلن پالادیوم -[US]

1,527,594 تومان
ماهانه

سی پی یو 4هسته ای

8گیگ رم

8۰گیگ حجم SSD NVME

لوکیشن آمریکا، نیویورک

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل ویندوز ,لینوکس

پلن اوسمیوم -[US]

2,499,235 تومان
ماهانه

سی پی یو 6هسته ای

10گیگ رم

90گیگ حجم SSD NVME

لوکیشن آمریکا، نیویورک

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل ویندوز ,لینوکس

پلن آروم -[US]

3,187,800 تومان
ماهانه

سی پی یو 8هسته ای

12گیگ رم

140گیگ حجم SSD NVME

لوکیشن آمریکا، نیویورک

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل ویندوز ,لینوکس

پلن پلاتین -[US]

4,080,384 تومان
ماهانه

سی پی یو 10هسته ای

14گیگ رم

160گیگ حجم SSD NVME

لوکیشن آمریکا، نیویورک

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل ویندوز ,لینوکس

پلن رودیوم-[US]

4,972,968 تومان
ماهانه

سی پی یو 16هسته ای

16گیگ رم

200گیگ حجم SSD NVME

لوکیشن آمریکا، نیویورک

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل ویندوز ,لینوکس

پلن میتریل -[US]

7,905,744 تومان
ماهانه

سی پی یو 20هسته ای

24گیگ رم

300گیگ حجم SSD NVME

لوکیشن آمریکا، نیویورک

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل ویندوز ,لینوکس

پلن آدامانتیوم -[US]

10,200,960 تومان
ماهانه

سی پی یو 24هسته ای

34گیگ رم

400گیگ حجم SSD NVME

لوکیشن آمریکا، نیویورک

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل ویندوز ,لینوکس

پلن ابسیدین -[US]

15,046,416 تومان
ماهانه

سی پی یو 32هسته ای

64گیگ رم

500گیگ حجم SSD NVME

لوکیشن آمریکا، نیویورک

ترافیک نامحدود

مجازی سازی KVM

سیستم عامل ویندوز ,لینوکس